Betalingsvilkår

Østerbro Køreskole fremsender en daglig eller månedlig faktura pr. e-mail til kunden på de leverede ydelser hos Østerbro Køreskole.

Såfremt indbetaling ikke foretages rettidigt, vil Østerbro Køreskole fremsende to rykkere.

Kunden kan til enhver tid få udbetalt tilgodehavende ved fremsendelse af e-mail til: info@oesterbrokoereskole.dk

Reklamationer vedrørende leverede ydelser foretages ved at kontakte os.

Ændring af vilkår

Østerbro Køreskole har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår.

Opsigelse af kontoaftale

Kundens aftaleansvarlige kan til enhver tid skriftligt opsige kontoaftalen og evt. skyldige beløb indbetales.

Misligholdelse

Quick trafikskole ApS kan opsige kundeaftalen med øjeblikkelig virkning pga. misligholdelse.

Vilkår for anvendelse af ordning

Får kunden mistanke om, at kundekontoen er blevet misbrugt skal der straks rettes henvendelse til Østerbro Køreskole på e-mail: info@oesterbrokoereskole.dk

Oplysninger om kundeforhold

Østerbro Køreskole indestår for at de oplysninger, der modtages i forbindelse med oprettelse og administration af denne ordning, kun vil blive anvendt af Østerbro Køreskole.

Privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik sikrer at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt.