Praktisk

Hvornår kan jeg starte?

Du må starte på at tage bil kørekort 3 måneder, før du fylder 17 år.

Du skal som et minimum have modtaget undervisning i:

29 Lektioner i teori
4 Lektioner på manøvrebane
16 Lektioner på vej
4 Lektioner på køreteknisk anlæg

Undervisningsforløbet hos køreskoler i Storkøbenhavn er bygget op med teori og kørsel samtidig. Det vil sige, at når du har haft et emne i teori, skal du ud og prøve det i praksis.

Hvor længe er kørekortet gyldigt?

Når man taler om et kørekorts gyldighed, skelnes der mellem kørekortskategorier, der kører under “lette” og “tunge” køretøjer. Dvs. køretøjer, som hhv. vejer højst 3.500 kg og over 3.500 kg.

Lette køretøjer

Har du erhvervet kørekort før d. 19. januar 2013, er kørekortet gyldigt, indtil du fylder 70 år. Er kørekortet til gengæld erhvervet efter d. 19. januar 2013, skal det fornys hvert 15. år. Der er tale om en såkaldt administrativ fornyelse; dvs. kørekortet afleveres sammen med et nyt foto og en ansøgningsblanket. Der er stadig ingen krav lægeundersøgelse, før du fylder 70 år. Dog er det forskelligt fra kørekortkategori til kørekortkategori, fra hvilken alder et kørekort kan udstedes.

Personbil:

Kategori B: Dvs. førerretten til personbil, varebil, trehjulet motorcykel, traktor, knallert osv. Det er muligt at erhverve Kategori B kørekort fra du er fyldt 18 år. Kategori B+ samt kategori B/E (trailerkørekort): Kørekort til køretøjer under kategori B med anhænger kan ligeledes erhverves fra du er fyldt 18 år. Dog må du i nogle tilfælde gerne køre med anhænger/trailer uden erhvervelse af et trailerkørekort. Læs mere om bil kørekort her!

Manøvrebane – kravlegård

Manøvrebanen er det sted du første gang for lov til at kører en bil på egen hånd. På manøvrebanen får du mulighed for, at lære bilens basale virkemåde at kende, I sikre omgivelser. Du vil komme til, at lære bilens komblingspunkt at kende, køre bilen I en lukket bane, afprøve bakning, forlæns parkering og baglæns parkering. Manøvrebanen er en obligatorisk del af erhvervelse af kørekort til bil, og du kan først efter gennemført manøvrebane gå op til den teoretiske prøve.

Glatbane – Køreteknisk anlæg

På glatbanen også kendt som køreteknisk anlæg får du mulighed for at afprøve bilens funktionalitet på normal asfalt, i vådt føre og i dårligt vejgreb. Du får desuden mulighed for at afprøve bilens bremsesystem med bløde og hårde opbremsninger. Glatbanen er for de fleste en spændende og sjov oplevelse, det er nemlig her du første gang bliver udsat for at køre en bil i vanskelige situationer. Hvornår er det så at du kan komme ud, og kører på glatbane? Vi vil gerne gøre det meget klart og tydeligt, at man IKKE skal have bestået teoriprøven, før man kan komme på glatbane. Kravene for at komme ud og køre på glatbane går udelukkende på, at man skal have gennemført alle obligatoriske teorilektioner, samt alle obligatoriske kørelektioner før kurset på køreteknisk anlæg.

Teori- og kørelektioner

Ved din første teorilektion på køreskolen får du udleveret en ansøgnings blanket til kørekort og en logbog. Din logbog SKAL du medbringe til hver evig eneste teori-lektion, og de praktiske kørelektioner. Logbogen skal nemlig udfyldes og underskrives af både dig og kørelæreren hver evig eneste gang du har været til teoriundervisning og de praktiske kørelektioner. Det er et lovkrav, at den undervisning du har fået I praksis skal noteres og underskrives af både dig og kørelæreren I den rækkefølge den er foregået. Desuden gøres dette for, at der er et bevis for den undervisning du har modtaget.

Biler

Hos Østerbro Køreskole har vi mange velkørende biler, som står klar til din rådighed. Vores biler er velholdte og opfylder alle krav til topmoderne sikkerhedsudstyr. Vi lægger meget vægt på, at vores biler skal være up to date med nyeste udstyr, derfor skifter vi jævnligt vore biler, så du kan køre I biler der er moderne og sikre.

Lokalet

Vores lokale adskiller sig fra de fleste køreskoler, det er moderne, komfortabelt og velholdt. Vi har valgt at indrette vores teori-lokale så fornuftigt som muligt med komfortable stole, da vi gerne vil skabe en unik og behagelig stemning. Vi har også et åbent areal bestående af, fladskærms computere, tv, og video, hvor du selvstændigt kan øve dig på evaluerende teoriprøver, der svarer til dem som du vil møde til teoriprøven.

Undervisning

Hos Østerbrokøreskole.dk prioritere vi den personlige undervisning. Vi lægger stor vægt på at du får et åbent positivt tillidsforhold til vores kørelærer, da vi mener et positivt forhold lægger grund for god indlæring. Vores hold er af en begrænset størrelse, da vi ønsker at have fokus på den individuelle såvel som hele holdet. Vi ønsker desuden at skabe en stemning, der gør det spændende og behageligt at sidde til undervisning. Vi gør brug af en række faciliteter til at supplere vores daglige undervisning, det kan f. eks. være: Computer, DVD, Projektor, TV/Video.

Teoriprøven

Teoriprøven kommer til at foregå således, at du kommer til at sidde sammen med 10-14 andre personer I et lokale, hvor en sagkyndig også vil være tilstede. På et lærred eller på en computer vil der blive vist 25 billedsituationer, der vil til dem typisk være 2-4 svarmuligheder, du skal sætte et kryds ved ja eller nej, alt efter hvad man ville gøre I de forskellige situationer som bliver præsenteret. Du må til teoriprøven maks have fem fejl inklusiv, for at bestå prøven. Du vil typisk 15-20 min efter prøven få svar om du er bestået eller ikke. Der er normalt kort ventetid ved bestilling af den teoretiske prøve. Gennemsnitlig ventetid er to uger på nuværende tidspunkt. Østerbrokøreskole.dk råder dog stadig til, at man bestiller tid til teoriprøven straks efter, at man har fuldført de obligatoriske køre- og teorilektioner.

Køreprøven

Køreprøven foregår således, at du kommer til at køre I vores egen skolevogn, som du hidtil har kørt I og øvet i ved de praktiske kørelektioner. Du vil komme til at køre bilen på egen hånd, og skiltet over bilen hvor der står skolevogn vil blive fjernet, så andre I trafikken opfatter dig som en billist, og ikke en elev. Du kommer til at sidde sammen med den sagkyndige, og han vil under kørslen I god tid fortælle hvilken retning du skal køre og hvilke manøvre du skal foretage f. eks. bakning, parallel parkering m.v. Køreprøven varer som regel mellem 20 og 45 min. men den kan variere afhængig af den sagkyndige. Straks efter prøven vil du få at vide af den sagkyndige om du er bestået eller dumpet. Der er normalt lang ventetid ved bestilling af køreprøven. Den gennemsnitlige ventetid er normalt mellem 3-5 uger. Vi råder derfor til, at du bestiller tid til den praktiske prøve, straks efter du er bestået den teoretiske. Det er meget vigtigt, at man husker at medbringe disse dokumenter ved både den teoretiske og praktiske prøve. Har du ikke husket disse dokumenter med, så kan du ikke komme op til prøven, og du skal da bestille og betale for en ny.