COVID -19 Regler

Krav om test
Der er krav om, at elleve skal forevise dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat, som er forudsagt inden for 72 timer før ankomst til en køreskole i forbindelse med teoretisk eller praktisk køreundervisning. Læs mere klik her  .